ВАЖЛИВІСТЬ ВИКОНАННЯ ІНСТРУКЦІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

До Всесвітнього дня охорони праці

На виконання статті 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення ефективного функціонування системи управління охороною праці роботодавець розробляє і затверджує інструкції з охорони праці, що є чинними в межах підприємства, на основі нормативно-правових актів з охорони праці, технічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємств-виробників устаткування, що використовується на цьому підприємстві.

Розроблення інструкції з охорони праці здійснюється згідно з Порядком опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.1993 № 132, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07.02.1994 за № 20/229, та з урахуванням Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого в новій редакції наказом Міністерства соціальної політики України від 30.03.2017 № 526, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.2017 за № 779/30647 (далі – Положення № 526), і поширюються на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю.

Положення № 526 не змінює структуру інструкцій з охорони праці. Як і раніше, вони мають розділи: «Загальні положення»; «Вимоги безпеки перед початком роботи»; «Вимоги безпеки під час роботи»; «Вимоги безпеки після закінчення роботи»; «Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях». Може передбачатись розділ «Додатки» (за необхідності), у якому може наводитись перелік нормативно-правових актів та актів підприємства з охорони праці, на підставі яких розроблено інструкцію.

Інструкція з охорони праці повинна містити обов’язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на всіх робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства, будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням роботодавця чи уповноваженого ним органу виконуються ці роботи, трудові чи службові обов’язки. Саме з цієї причини, проведення інструктажів з питань охорони праці на робочому місці здійснюється за інструкціями з охорони праці, що діють на підприємстві, відповідно до виконуваних робіт. Примірники інструкцій видаються працівникам безпосередніми керівниками робіт під час проведення інструктажу або розміщуються на їх робочих місцях.

Якщо стався нещасний випадок, інструкція з охорони праці є юридичним документом, який використовується для визначення міри відповідальності всіх задіяних у трудовому процесі сторін: потерпілого, безпосереднього керівника робіт, керівника структурного підрозділу тощо. Тому до розроблення інструкції необхідно ставитися відповідально. Необхідні інструкції розробляються безпосередніми керівниками робіт (начальниками виробництва, цеху, дільниці, відділу, лабораторії та інших підрозділів підприємства) і містять вимоги до охорони праці, дотримання яких самими працівниками є обов’язковим. Служба охорони праці підприємства надає методичну допомогу розробникам та забезпечує їх текстами нормативно-правових актів з охорони праці, стандартів та інших нормативно-технічних та організаційно-методичних документів з охорони праці. В узгодженні проектів інструкцій з охорони праці беруть участь керівник (спеціаліст) служби охорони праці, керівник (фахівець) із правових питань та за необхідності керівники інших служб, підрозділів, а також посадові особи підприємства, перелік яких визначає служба охорони праці. Інструкція з охорони праці набирає чинності з дня її затвердження наказом роботодавця.

 Положенням № 526 уточнено терміни перегляду інструкцій з охорони праці. Інструкції переглядатимуть у строки, передбачені нормативно-правовими актами з охорони праці, на основі яких їх розроблено, але не рідше ніж один раз на 5 років, а для робіт із підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, — не рідше ніж один раз на 3 роки.

Достроково переглядаються інструкції з охорони праці у разі зміни законодавства України про працю та охорону праці; набрання чинності новими або переглянутими нормативно-правовими актами з охорони праці; аварійної ситуації або нещасного випадку, що спричинили необхідність перегляду інструкції.

У разі зміни технічного процесу або умов праці, впровадження нових технологій, нових видів устаткування, машин, механізмів, матеріалів, апаратури, пристроїв, інструментів та видів енергії тощо інструкція переглядається до впровадження зазначених змін. Розробникам інструкцій з охорони праці та фахівцям з охорони праці слід про це пам’ятати.

Оксана Татчина, інженер з охорони праці  КП «Кременчуцький обласний клінічний шпиталь для ветеранів війни» Полтавської обласної ради

НАПИСАТИ КОМЕНТАР

Будь ласка, введіть свій коментар!
Будь ласка, введіть своє ім'я тут

3 × one =