ПРОФІЛАКТИКА РАКУ ЛЕГЕНЬ

Рак легенів займає одне з провідних місць в структурі онкопатології згідно статистичних даних та є однією з найбільш небезпечних злоякісних патологій, оскільки може мати прихований перебіг на протязі тривалих проміжків часу і виявлятися вже в поширеній стадії. Патологія характеризується високим рівнем смертності (70-90%), оскільки функція дихання особливо важлива для життєдіяльності організму. Прогноз виживання хворих з онкологією легень багато в чому залежить від того, на якій стадії діагностовано рак. Злоякісне ураження легеневої тканини значно простіше попередити, ніж вилікувати. Повної гарантії лікування (особливо на пізніх стадіях) не дає жоден із сучасних методів. Ознаки раку легень на ранніх стадіях належать до неспецифічних. Це втома, частий кашель, не пов’язаний з простудними захворюваннями, і помітне зниження маси тіла.

Основоположним принципом первинної профілактики виникнення раку легень є виявлення факторів ризику,які можуть спровокувати онкопроцес та усунення їх впливу на організм людини.

Найважливішими причинами раку легень є куріння, спадкові (генетично обумовлені) фактори, наявність хронічних захворювань бронхолегеневої системи, природні процеси старіння організму, шкідливий робочий процес, вплив іонізуючого випромінювання, підвищена швидкість оновлення епітелію.

Провідну роль серед усіх факторів ризику відіграє тютюнопаління. Саме у чоловіків із нікотиновою залежністю 50-80 років найчастіше діагностується рак легенів. На частку курців з великим стажем припадає до 80% виявлених випадків. У тютюновому диму і тютюновій смолі виявлено близько 50 канцерогенних речовин, найбільш шкідливим із яких є поліциклічний вуглеводень бензпірен. У тютюні накопичується радіоактивний ізотоп Ро210 із тривалим періодом напіврозпаду, що пр  палінні переходить у тютюновий дим і надовго затримується в організмі. Фоновими захворюваннями, що сприяють розвитку раку легенів, є хронічний бронхіт, хронічні пневмонії, хронічні обструктивні захворювання легень, пневмосклероз, туберкульоз та наявність професійних захворювань, що супроводжуються ураженням легеневої тканини (антракоз, силікоз, азбестоз і інші).

Через шкідливі умови праці речовини-канцерогени (азбест, хром, кадмій, миш’як і синтетичні барвники на нітрооснові) потрапляють у дихальні шляхи. В етіології раку легені мають значення також продукти згорання кам’яного вугілля, вихлопні гази двигунів внутрішнього згорання, викиди енергетичних, хімічних, металургічних підприємств, іонізуюча радіація. Співробітники АЗС та автомайстерень входять у групу ризику, оскільки змушені постійно вдихати пари бензину і вихлопні гази. Також до групи ризику можна віднести працівників АЕС та лікарів, які працюють з певним медичним обладнанням та зазнають впливу радіації.

У попередженні раку легені головна роль належить саме первинній профілактиці,яка мусить бути направлена на зменшення впливу канцерогенних агентів на легеневу тканину та лікування пацієнтів із хронічними запальними захворюваннями легень (пневмонія, бронхіт, туберкульоз, локалізований пневмосклероз та ін.).

Основною задачею вторинної профілактики є спостереження за людьми з підвищеної групи ризику та своєчасне виявлення новоутворення на ранніх стадіях, коли можлива повна відповідь на лікування. Задля цього необхідне регулярне проведення скринінгових обстежень населення з метою раннього (доклінічного) виявлення онкологічного захворювання. Основним методом розпізнавання раку легені є рентгенологічне обстеження, що дозволяє діагностувати це захворювання у 80% хворих, та включає в себе рентгеноскопію, рентгенографію, томографію, флюорографію. Першочергову роль в скринінгових методах обстеження відіграє флюорографія, Даний метод актуальний при проведенні планових обстежень, коли необхідно оцінити можливий ризик розвитку онкозахворювання у пацієнтів. Кожна людина повинна щорічно проходити флюорографічне обстеження органів грудної клітини, а особи, віднесені до групи підвищеного ризику, – 2 рази на рік. Якщо у лікаря є підозри на наявність патологічного процесу в легенях, необхідне призначення рентгенографії або томографії в прямій, боковій і спеціальній проекціях, що дозволить візуалізувати наявний онкопроцес в легенях. Основною перевагою КТ-діагностики є здатність більш точно оцінити стан легеневої тканини та точну локалізацію пухлини, що дасть можливість для взяття прицільної біопсії з ціллю постановки гістопатологічного діагнозу.

Організація заходів, спрямованих на поліпшення первинної та вторинної профілактики раку легень дозволить суттєво зменшити захворюваність та смертність від даної патології.

Дар’я Саханська, лікар-стажист зі спеціальності «Онкологія» КП «Лікарня інтенсивного лікування І рівня м. Горішні Плавні» Горішньоплавнівської міської ради (поліклінічно-консультаційно-лікувальне відділення для дорослих).

НАПИСАТИ КОМЕНТАР

Будь ласка, введіть свій коментар!
Будь ласка, введіть своє ім'я тут

twenty − 7 =