ОЖИРІННЯ ТА ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ, ЯКИЙ ЗВ’ЯЗОК?

До Всесвітнього дня боротьби з ожирінням

Ожиріння – патологічне збільшення маси тіла за рахунок надмірного накопичення жирової тканини, є самостійним хронічним захворюванням і водночас – найважливішим чинником ризику інсулінонезалежного цукрового діабету, артеріальної гіпертензії, атеросклерозу, жовчнокам’яної хвороби та деяких злоякісних новоутворень. Докази причинно-наслідкового зв’язку ожиріння з серйозними метаболічними порушеннями і серцево-судинними захворюваннями визначають важливість цієї проблеми для сучасної охорони здоров’я і дозволяють говорити про ожиріння як серйозну загрозу громадському здоров’ю.

Велику загрозу становить ожиріння для дітей. Це – найпоширеніше порушення здоров‘я дітей у Європейському регіоні. Надмірну масу тіла мають близько 20% дітей, і третина з них страждають від ожиріння. У них набагато вищий ризик розвитку діабету 2 типу, гіпертензії та порушень сну, проблем психосоціального характеру. Також вони надзвичайно ризикують залишитися огрядними в дорослому віці й отримати значно серйозніші недуги, результатом яких буде скорочення тривалості та погіршення якості їх життя. Харчові звички і звички відносно фізичної активності формуються в дитинстві та зберігаються на все життя.

Жирова тканина не є просто баластною, інертною тканиною. Вона досить активна і навіть «агресивна». Ця агресія проявляється у високій здатності утворювати нову кількість жиру. Чим більше жиру надходить у кров, тим жадібніше його поглинає жирова тканина. Крім того, новий жир вона утворює із надлишку вуглеводів. До того ж у процесі схуднення жирові клітини не зникають, а лише зменшуються в розмірах. З утворенням нового жиру жирові клітини знову наповнюються, як кишеньки до певного критичного об’єму, після чого відбувається процес утворення нових жирових клітин.

Розвиток ожиріння через порушення основних принципів та режиму харчування ускладнюється особливостями перебігу обмінних процесів у дітей. Саме у дітей відмічається висока засвоюваність вуглеводів (98-99%) починаючи з перших тижнів життя, яка зберігається і в дітей старшого віку. Цей відсоток є значно меншим у дорослих людей. У періоди «витягування» дитини (7-8р.; 12-15р.) трапляються піки засвоєння вуглеводів.

Чинником профілактики ожиріння є метод раннього прикладання дитини до грудей, що сприяє збереженню природнього вигодовування.

Формування в дитини правильної харчової поведінки і раціонального рухового режиму, які повинні бути важливими компонентами виховання, – це важливий засіб попередження захворювання.

Необхідно редукувати надлишкову масу тіла у дитини до вступу її в пубертатний вік. У пацієнтів старшого віку, у яких завершуються процеси росту, залишається менше шансів “направити в ріст” надлишкову енергію, що міститься в жировій тканині.

Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) стає однією з провідних нозологічних форм у структурі хронічних дифузних захворювань печінки у населення промислово розвинутих країн світу. Поширеність НАЖХП значно варіює в різних регіонах та становить 20%-30% у загальній світовій популяції. Сучасне поняття НАЖХП охоплює спектр уражень печінки, що включає в себе три її основні форми: жировий гепатоз, неалкогольний (метаболічний) стеатогепатит та цироз печінки з можливим переходом в гепатоцелюлярну карциному. Особливе занепокоєння викликає той факт, що, згідно з даними  останніх досліджень, неалкогольна жирова хвороба печінки є однією з найбільш частих неінфекційних патологій печінки в дитячому та підлітковому віці. Так, у країнах Євросоюзу ця патологія відзначається у 2,6% дітей, тоді як у дітей із надмірною масою тіла – у 22,5%-52,8% . Згідно з даними  Л.І.Буторової (2012 р.), захворюваність НАЖХП складає 3% в загальній дитячій популяції, а у дітей, що хворіють на ожиріння, сягає 53%. Суттєвим підвищенням ризику виникнення НАЖХП у дітей є стійке зростання частоти захворюваності на ожиріння, яке на сучасному етапі розцінюється експертами ВООЗ як нова пандемія XXI століття, що охоплює індустріально розвинені країни. Подібна негативна динаміка спостерігається і в Україні, де за останні 10 років практично вдвічі збільшилася кількість дітей та підлітків із надмірною масою тіла та ожирінням. Варто зазначити, що майже в 50% випадків ожиріння у дітей та підлітків не компенсується, а продовжує прогресувати, що призводить до розвитку серйозних ускладнень. Вони об’єднуються в поняття «метаболічний синдром» (МС) – патологічний симптомокомплекс, до якого належать абдомінальне ожиріння, дисліпідемія, порушення толерантності до глюкози та артеріальна гіпертензія.

Важливою патогенетичною ланкою розвитку МС є порушення метаболізму глюкози та ліпідів у надмірно розвиненій жировій тканині, що втрачає чутливість до дії інсуліну. Це сприяє розвитку інсулінорезистентності в організмі. Печінка, внаслідок різноманітності виконуваних нею функцій, визначає тяжкість патологічного процесу та сама виступає в ролі органа-мішені.

Розвиток неалкогольної жирової хвороби печінки у дітей протікає на фоні виражених порушень вуглеводного та ліпідного обмінів, як основних компонентів метаболічного синдрому. Найбільш частим проявом МС у дітей та підлітків з НАЖХП виявилася інсулінорезистентність, яка відмічалася у 84% хворих, друге місце посіли порушення ліпідного спектру крові у вигляді зниження антиатерогенної фракції ЛПВЩ (42%), а більш ніж третина обстежених пацієнтів мали ознаки гіпертригліцеридемії та артеріальної гіпертензії. Ці обмінні порушення в подальшому є загрозою розвитку серцево-судинних захворювань, цукрового діабету 2 типу, атеросклерозу та інших станів, асоційованих із формуванням метаболічного симптомокомплексу у дітей. Для профілактики НАЖХП всім дітям із надмірною масою тіла та ожирінням рекомендується регулярно перевіряти структурно-функціональний стан печінки, контролювати рівень глікемії з обов’язковим розрахунком індексу інсулінорезистентності та досліджувати всі показники ліпідного спектру крові.

Віра Хоменко, лікар-гастроентеролог дитячий  КП «Дитяча міська клінічна лікарня Полтавської міської ради», дитяче поліклінічне відділення №2

НАПИСАТИ КОМЕНТАР

Будь ласка, введіть свій коментар!
Будь ласка, введіть своє ім'я тут

19 + eleven =